Vaishali have 32 pincodes.

Kishanpur Telour 1 locations 843102
Kumar Bajitpur 7 locations 843110
Patepur 13 locations 843114
Hajipur 4 locations 844101
Hajipur Ind.Area 10 locations 844102
Anzanpeer Chok 8 locations 844103
Aniruddha Belsar 8 locations 844111
Baghi (Muzaffarpur) 7 locations 844112
Balukaram 7 locations 844113
Bhagwanpur (Vaishali) 17 locations 844114
Chaksikandar 6 locations 844115
Dumari (Vaishali) 5 locations 844116
Dharhara (Vaishali) 3 locations 844117
Goraul 7 locations 844118
Ghataro 3 locations 844119
M. Afzalpur 1 locations 844120
Lalganj (Vaishali) 7 locations 844121
Mahuwa 23 locations 844122
Prataptand 8 locations 844123
Rajapakar 6 locations 844124
Sarai 8 locations 844125
Singhara 14 locations 844126
Vaishali 3 locations 844128
Basudeopur Chandel 6 locations 844501
Bidupur Rs 11 locations 844502
Bidupur Bazar 13 locations 844503
Desari 18 locations 844504
Jhandaha 21 locations 844505
Mahnar 12 locations 844506
Mahnar Road Rs 9 locations 844507
Raghopur 13 locations 844508
Sahdei Buzurg 6 locations 844509