PINCODES

Sonasan , Himatnagar , Prantij
Sonasangvi , Kaij , Kaij