PINCODES

Kharagpur , Chapraon ,
Haweli Kharagpur , Munger , Haweli Kharagpur
Kharagpur , Chhatarpur , Chhatarpur
Kharagpur , Banmore , Morena
Kharagpur , Basai Nabab , Saipau
Kharagpur Saraiya , Baralokpur , Bharthana
SINDHAURA KHARAGPUR , Bilsanda , Bisalpur
Kharagpur New Settlement , Midnapore , Midnapore
Kharagpur , Midnapore , Midnapore
Kharagpur Technology , Midnapore , Midnapore
Kharagpur Work Shop , Midnapore , Midnapore
Old Kharagpur , Kharagpur , Kharagpur-I