PINCODES

Jahurpam , Santinagar (Barpeta),
Jahu , Barsar , Bhoranj
Jahu , Narkanda , Rampur
Jahur , Khetia , Pansemal
Jahur , Mukhed , Mukhed
Jahule , Industrial Estate (Nashik), Surgana
Jahurabad , Gangauli , Mohammedabad
Majahuwameer , Purani Basti (Basti), Basti Sadar