PINCODES

Hotagi , Solapur , South Solapur
Tadwal (Hotagi) , Karajagi (Solapur), Akkalkot