PINCODES

Birnoi , Atri , Atri
Birnoor , Bijaspur , Shahapur
Birno , Ghazipur , Ghazipur Sadar