PINCODES

Bharmara , Kasba (Purnia), Purnea
Bharmar , Kangra , Jawali(T)