Pincode 384245 have been assigned to 22 locations.

Adgam , Sami , Sami
Amrapuara , Sami , Sami
Anvarpura , Sami , Sami
Baspa , Sami , Sami
Bhadrada , Sami , Sami
Chandur Nani , Sami , Sami
Dadar , Sami , Sami
Daudpur , Sami , Sami
Dudkha , Sami , Sami
Gajdinpura , Sami , Sami
Gujarwada , Sami , Sami
Kanij , Sami , Sami
Mandvi , Sami , Sami
Mota Joravarpura , Sami , Sami
Nayka , Sami , Sami
Rafu , Sami , Sami
Ranavada , Sami , Harij
Sami , Patan , Sami
Samsherpura , Sami , Sami
Varana , Sami , Sami
Ved , Sami , Sami
Zilvana , Sami , Sami