Pincode 784165 have been assigned to 12 locations.

Arimora Tiniali , Dhalpur , Dhalpur
Bhatowkuchi , Dhalpur , Dhalpur
Bonpuroi , Dhalpur , Dhalpur
Dhalpur , North Lakhimpur , Dhalpur
Dharmagarh Sevashram , Dhalpur , Dhlapur
Kachua , Dhalpur , Dhalpur
Kamalpur Chariali , Dhalpur , Dhalpur
Kuksabari , Dhalpur , Dhalpur
Puli Naharani , Dhalpur , Dhalpur
Rangati Charali , Dhalpur , Dhalpur
Ruptali Adarshagaon , Dhalpur , Dhalpur
Simaluguri , Dhalpur , Dhalpur