Pincode 176208 have been assigned to 9 locations.

Bajrehar , Rait ,
Basnoor , Rait , Shahpur(T)
Dhaneta , Rait , Shahpur(T)
Ladwara , Rait , Shahpur(T)
Nerti , Rait , Shahpur(T)
Rait , Kangra , Kangra
Rajol , Rait ,
Tatwani , Rait ,
Yol-jharer , Rait ,