Pincode 362020 have been assigned to 16 locations.

Barvala Galath , Bhesan ,
Bhesan , Junagadh , Bhesan
Chanaka , Bhesan ,
Chuda , Bhesan ,
Dharigundali Juni , Bhesan ,
Dholva , Bhesan ,
Galath , Bhesan ,
Hadmatiya Khajuri , Bhesan ,
Kotda Mota , Bhesan ,
Morvada , Bhesan ,
Parabvavdi , Bhesan ,
Rafalia , Bhesan ,
Sardarpur , Bhesan ,
Shobha Vadla , Bhesan ,
Umrali , Bhesan ,
Vichhavad , Bhesan ,