Pincode 303005 have been assigned to 15 locations.

Chakwada , Phagi , Jaipur
Choru , Phagi , Jaipur
Ghatiyali , Phagi , Jaipur
Kishorpura , Phagi , Jaipur
Kudli , Phagi , Jaipur
Ladana , Phagi , Jaipur
Lasadiya , Phagi , Jaipur
Mandawari , Phagi , Jaipur
Mandi , Phagi , Jaipur
Mehandwas , Phagi , Jaipur
Narera , Phagi , Jaipur
Nimera , Phagi , Jaipur
Pachala , Phagi , Jaipur
Parwan , Phagi , Jaipur
Phagi , Sambhar Lake , Jaipur