Pincode 303003 have been assigned to 7 locations.

Bhamod , Med , Jaipur
Jodhula , Med , Jaipur
Med , Shahpura , Jaipur
Naurangpura , Med , Jaipur
Paldi , Med , Jaipur
Talba Bihajar , Med , Jaipur
Teori , Med , Jaipur