Pincode 302015 have been assigned to 6 locations.

Bajaj Nagar , Jawahar Nagar , Jaipur
Bapu Nagar , Jawahar Nagar , Jaipur
Barkat Nagar , Jawahar Nagar , Jaipur
Gandhi Nagar (Jaipur), Jawahar Nagar , Jaipur
Rampura Roopa , Jawahar Nagar , Jaipur
S.D.M.Hospitial , Jawahar Nagar , Jaipur