Pincode 302001 have been assigned to 9 locations.

Ashok Nagar (Jaipur), Jaipur G.P.O. , Jaipur
Bhura Tiba , Jaipur G.P.O. , Jaipur
C.P.M.G , Jaipur G.P.O. , Jaipur
Chandpole Bazar , Jaipur G.P.O. , Jaipur
Indra Bazar , Jaipur G.P.O. , Jaipur
Jaipur G.P.O. , Jaipur G.P.O. , Jaipur
M.I.Road , Jaipur G.P.O. , Jaipur
Purani Basti (Jaipur), Jaipur G.P.O. , Jaipur
Rajasthan State Hotel , Jaipur G.P.O. , Jaipur