Hardoi have 24 pincodes.

Saitiyapur 41 locations 241001
Aihrori 9 locations 241121
Baghauli 10 locations 241122
Pali (Hardoi) 23 locations 241123
Shahabad B.S. 20 locations 241124
Behta Gokul 15 locations 241125
Kachhauna 10 locations 241126
Sandila I. Estate 1 locations 241127
Behander 13 locations 241201
Bharawan 11 locations 241202
Dhikunni 13 locations 241203
Sandila 15 locations 241204
Bilgram B.S. 13 locations 241301
Madhoganj (Hardoi) 12 locations 241302
Mallawan 17 locations 241303
Beniganj 19 locations 241304
Gaus Ganj 8 locations 241305
Barwan (Hardoi) 9 locations 241401
Harpalpur (Hardoi) 18 locations 241402
Sandi 10 locations 241403
Gopamau 11 locations 241404
Hariyawan 7 locations 241405
Pihani 14 locations 241406
Saadat Nagar 15 locations 241407