Dakshina Kannada have 94 pincodes.

Nellikar 1 locations 574107
Naravi 3 locations 574109
Aikala 3 locations 574141
Bajpe 8 locations 574142
Farangipet 6 locations 574143
Ganjimat 8 locations 574144
Gurpur 3 locations 574145
Haleangady 8 locations 574146
Kateel 1 locations 574148
Kinnigoli 4 locations 574150
Kinnikambla 4 locations 574151
Kurnad 6 locations 574153
Mulki 14 locations 574154
Kodangallu 5 locations 574197
Kokkada 5 locations 574198
Mangalagangothri 7 locations 574199
Court Hill(Puttur) 3 locations 574201
Darbe(Puttur) 11 locations 574202
Nehrunagar(Puttur DK) 4 locations 574203
Aryapu 8 locations 574210
Bantval 15 locations 574211
Bellare 11 locations 574212
Belvai 4 locations 574213
Belthangady 10 locations 574214
Dharmasthala 5 locations 574216
Guruvayanakere 12 locations 574217
Guthigar 9 locations 574218
Jodumarga 8 locations 574219
Kabaka 5 locations 574220
Kadaba (Dakshina Kannada) 7 locations 574221
Kalladka 5 locations 574222
Kav 5 locations 574223
Madanthyar 5 locations 574224
Mijar 1 locations 574225
Mithabail 3 locations 574226
Moodbidri 7 locations 574227
Mundaje 8 locations 574228
Nellyadi 7 locations 574229
Nettana 5 locations 574230
Panemangalore 7 locations 574231
Panja 6 locations 574232
Punjalkatte 4 locations 574233
Sampaje 2 locations 574234
Sathya Sai Vihar 2 locations 574235
Shirthady 7 locations 574236
Siddakatte 4 locations 574237
Subramanya 4 locations 574238
Sullia 11 locations 574239
Ujire 5 locations 574240
Uppinangady 10 locations 574241
Venur 9 locations 574242
Vittal 11 locations 574243
Doddathota 6 locations 574248
Mani 7 locations 574253
Panaje 4 locations 574259
Adyanadka 3 locations 574260
Vogga 6 locations 574265
Badagayedapadavu 1 locations 574267
Kallamundkur 4 locations 574274
Kanyana 3 locations 574279
Alankar 3 locations 574285
Ishwaramangala 3 locations 574313
Aranthodu 3 locations 574314
Manchi 6 locations 574323
Vamadapadavu 5 locations 574324
Nekkilady(34) 6 locations 574325
Kalleri 8 locations 574326
Kurunjibag 1 locations 574327
Kaniyur(Puttur) 6 locations 574328
Permude 2 locations 574509
Mangalore 5 locations 575001
Mangalore 4 locations 575002
Mangalore 4 locations 575003
Bijai 1 locations 575004
Kulshekar 1 locations 575005
Ashoknagar(MR) 1 locations 575006
Padil 6 locations 575007
Konchady 3 locations 575008
Panambur 2 locations 575010
Baikampady 2 locations 575011
Kulur 3 locations 575013
Surathkal 2 locations 575014
Kavur 2 locations 575015
Shakthinagar (Dakshina Kannada) 1 locations 575016
Permannur 3 locations 575017
Derlakatte 3 locations 575018
Kulai 2 locations 575019
Ullal 1 locations 575020
Kotekar 2 locations 575022
Someshwar Uchil 3 locations 575023
Srinivasnagar 1 locations 575025
Vamanjoor 3 locations 575028
Pedamale 5 locations 575029
Katipalla 7 locations 575030