Pincode 385320 have been assigned to 26 locations.

Balodhan , Bhabhar , Bhabhar
Barwala , Bhabhar , Bhabhar
Bhabhar , Palanpur , Bhabhar
Chatra , Bhabhar , Bhabhar
Chembuva , Bhabhar , Bhabhar
Dhrechana , Bhabhar , Bhabhar
Eta , Bhabhar , Bhabhar
Garambadi , Bhabhar , Bhabhar
Jasanwada , Bhabhar , Bhabhar
Katav , Bhabhar , Bhabhar
Kuvala , Bhabhar , Bhabhar
Madhpura , Bhabhar , Bhabhar
Mitha , Bhabhar , Bhabhar
Morwada , Bhabhar , Bhabhar
Radka , Bhabhar , Bhabhar
Runi , Bhabhar , Bhabhar
Ruvel , Bhabhar , Bhabhar
Soneth , Bhabhar , Bhabhar
Suthar Nesdi , Bhabhar , Bhabhar
Tanvad , Bhabhar , Bhabhar
Terwada , Bhabhar , Bhabhar
Uchosan , Bhabhar , Bhabhar
Ujjanwada , Bhabhar , Bhabhar
Undai , Bhabhar , Bhabhar
Vajapur Juna , Bhabhar , Bhabhar
Varasada , Bhabhar , Bhabhar